Pwy wyt ti?

Pwy wyt ti?

By Tinopolis Interactive Limited

  • Release Date : 2012-09-12
  • Genre : Education
  • FIle Size : 1.92 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Pwy wyt ti? One of a series of Welsh language books aimed at 3-7 year olds who are learning to speak and read Welsh. There are four packs in the Fflic a Fflac series. This book is part of pack one. Other books in the series include:

Dyma lyfr o’r gyfres o lyfrau Cymraeg sydd wedi’u hanelu at blant 3-7 mlwydd oed sy’n dysgu siarad Cymraeg. Mae pedwar pecyn yn y gyfres Fflic a Fflac. Daw’r llyfr hwn o becyn un. Rhai o’r llyfrau eraill sydd yn y gyfres yw:

Sblasio yn y glaw
Tri banana melyn
Rownd a rownd
Yn y garej
Llyfr lloffion Fflic a Fflac
Bore da
Ffrindiau Bobi Broga
Parseli
Chwech aderyn ar y to
I fyny ac i lawr
Beth wyt ti'n wneud?
Dillad
Ble mae'r hosan?
Nos da
Yn y caffi
Pen-blwydd Fflic
Y picnic

keyboard_arrow_up